Voor de nieuw te vormen Leger Technische Dienst (LTD) werd gekozen voor de organisatie van het IEME, (British) Indian Electrical & Mechanical Engineers. Dit hield in, een mobiele organisatie met de werkzaamheden verdeeld in vier categorieën (echelons). Deze zogeheten 1e t/m 4e lijnswerkzaamheden bestonden uit eenvoudige werkzaamheden (1e lijnswerkzaamheden), verricht door een kleine mobiele LTD groep ingedeeld bij de eenheid te velde, tot complete revisies (4e lijnswerkzaamheden) die in de grote statische werkplaatsen werden verricht. Daarnaast was de LTD belast met de berging van voertuigen die door de plaatselijke eenheden niet meer verplaatst konden worden. Het tegelijkertijd in Nederland opgerichte RIMI, Reparatie Inrchtingen Materieel Inspectie, had een soortgelijke organisatie.

De oprichting van de LTD in Indie kende in het begin een tamelijk onoverzichtelijk verloop. Alhoewel reeds in maart 1946 opgericht kende de LTD nog geen officiële status. Wel was men druk doende met de oprichting van werkplaatsen in Batavia, Bandoeng en Soerabaja. Naast de LTD waren er ook nog twee andere groepen actief n.l, teruggekeerde ex-krijgsgevangen van de technische dienstvakken van het Knil die volgens de vooroorlogse organisatiestructuur werkten en de nieuwe LTD organisatie met argusogen bekeken en de Werkplaatsen van de in Malakka gevormde OVW Brigades . Al snel was er een goede samenwerking tussen de LTD, de “Knil vaklieden” en de onder Knil leiding opererende Brigadewerkplaatsen van de T, U,V, W en X Brigade.

30 maart 2022

VVRTT- LTD reünie en Dodenherdenking  (Soesterberg)

blanco

blanco

Coördinator Nuldelijnszorg VVRTT:
Hans van der Spek

E-mail: nuldelijnszorg@vvrtt.nl

 

image5

image3

image4

image2