Nieuws vanuit het regiment

Uitreiking Vaandelopschrift

25 juni 2022 was het Nederlandse Veteranendag. En deze keer een bijzondere en historische. Aan het Regiment Technische Troepen is in de ochtend een vaandelopschrift uitgereikt. Zijne Majesteit de Koning heeft middels een cravatte dit vaandelopschrift zichtbaar aan ons vaandel toegevoegd.

Ik had de eer en voorrecht om namens jullie, Regimentsgenoten, het vaandel te neigen. Tijdens het bevestigen hadden jullie allemaal de hand aan de vaandelstok. Het is immers dankzij jullie inzet in Afghanistan. Na deze ceremonie heeft het Regiment weer het traditionele defilé gelopen. Het zag er weer keurig uit.

Daarna de reünie op het Malieveld. Weer vele verhalen en gezelligheid. Uiteraard is de uitreiking gevierd met het smeeroliemoment. Mannen en vrouwen, veteranen van het Regiment Technische Troepen, dank voor jullie inzet. Dank aan 13 Herstelcompagnie voor hun bijdrage aan het detachement. Dank aan 43 Herstelcompagnie voor hun bijdrage aan de vaandelwacht. Dank aan onze Vereniging Veteranen voor de verdere organisatie. Hulde. Explosieven ruimen, repareren, altijd en overal! Op het Regiment!

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen