Nazorg voor Veteranen, ………. hoe bedoelt U ?

Allereerst wil ik mij graag aan U voorstellen,

Stafadjudant bd Hans van der Spek, getrouwd met Paula en twee dochters, Kim en Claudia; In 2010 met FLO gegaan na 29 parate jaren in de voormalige BRD (41 MechBrig, Seedorf en Hohne) en Nederland (13 MechBrig, Oirschot); diverse uitzendingen in voormalig Joegoslavië (Sisava/ Novi) en Afghanistan (Kandahar RC-South); afgewisseld met 9 jaar Instructie aan het OCTD te Soesterberg en de KMA te Breda. Meerdere malen meegewerkt in een Adaptatie-Team bij de eerste opvang na uit-zending op Kreta.

Als bestuurslid bij de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen belast met de “Nazorg aan Veteranen”, ook wel de “Nuldelijns Veteranenhelper” genoemd;

De Nazorg van Veteranen binnen de VVRTT

Ga ik dan in mijn eentje voor deze “Nazorg van onze Veteranen” zorgen? Nee, dit moeten we met zijn allen doen; ten eerste door het “Buddysysteem” binnen ons Regiment, waarbij ik het eerste contactpunt voor “elke Buddy” wil zijn om hem/haar te helpen eventuele symptomen van hun Buddy te onderkennen; Het bieden van een luisterend oor en het, indien nodig, samen met betrokkene inschakelen van de juiste hulp via het Veteranenloket.

Direct contact: 088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl

Stand van zaken

Voor het Adapteren heb ik in het verleden al een cursus gevolgd; vervolgens op 5 nov 2010 een Conferentie bijgewoond, georganiseerd door BNMO, MDKL, VI, BvW en BOSS, mede namens het veteranenplatform; dit was een studiedag voor vrijwilligers die actief zijn in de hulpverlening voor Veteranen, dienstslachtoffers en hun partners: “Nuldelijnshulpverleners”. En via het Veteranen Instituut heb ik de opleiding “Nuldelijns Veteranenhelper” gevolgd, om uiteindelijk mijn steentje bij te dragen aan een stuk meerwaarde van onze VVRTT.

Tot zover, …………………..over

Intermediair Nuldelijnszorg VVRTT

Stafadj bd Hans van der Spek

Mobiel: +31(0)6-36542141

Mail: nuldelijnszorg@vvrtt.nl

Hans van der Spek, Coördinator Nuldelijnszorg VVRTT

Hans vd Spek

E-mail: nuldelijnszorg@vvrtt.nl

 

image3

image4

image2