Overlijden Rutger ten Hage

Old soldiers never die

They just fade away

Het bestuur van de VVRTT heeft op woensdag 12 juli jl. de laatste eer bewezen aan Rutger ten Hage. Op 5 juli is hij op 98 jarige leeftijd overleden. Hij is vele jaren actief geweest als bestuurslid van de vereniging van de Leger Technische Dienst (LTD) en later van de VVRTT.

Bij het oprichten van de VVRTT is door de toenmalige Regimentscommandant Peter den Herder gevraagd aan het bestuur van de vereniging van de Leger Technische Dienst om te integreren in de nieuwe vereniging en haar taken naar verloop van tijd langzaam over te dragen. Rutger was nog steeds één van de boegbeelden van de LTD en we kunnen alleen maar dankbaar zijn voor wat hij al die jaren heeft betekend voor de RTT veteranen.

Rust in vrede Rutger.

Reünie opruimers explosieven, vuurwerkers en munitietechnici

Op 3 november 2022 zal de jaarlijkse reünie van opruimers explosieven, vuurwerkers en munitietechnici op de SM Van Schaik kazerne te Soesterberg gehouden worden.

Voor info en aanmelden:

Voor contact over de reünie;

(Elnt bd) Paul Meijer,

iedere woensdag van

10.00 – 12.00 uur

Tel 06-10098697

Mail: paulmeijer1960@live.nl

of via de website WWW.VOMV.nl

Veteranendag 2022

Het was vanochtend een mooie ceremonie waarbij het Regiment Technische Troepen ook een vaandelopschrift als symbolische erkenning voor de inzet in Afghanistan kreeg. Daarnaast was het natuurlijk ook eindelijk gewoon weer Veteranendag. Mooi moment om herinneringen op te halen en te defileren door Den Haag. Schitterende dag afgesloten met een toost op het Regiment!

Wat zijn onze veteranen trots, trots op ons Regiment en trots op de aandacht van ons wat ze met recht verdienen. Op het Regiment Technische Troepen!

Bloemengroet 24-6-2022

Het moment is er eindelijk weer voor de veteranen op het Malieveld om elkaar te treffen. Helaas is het niet iedere veteraan meer gegeven om ook daadwerkelijk aanwezig te kunnen zijn. De VVRTT heeft gemeend om voorafgaand aan de Veteranendag een aantal zeer oude veteranen van het regiment in het zonnetje te zetten met een bosje bloemen en uiteraard een kruikje smeerolie.

 

 

 

 

                                                                                                         

Zaterdag 14 mei 2022 wordt op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe weer de tweejaarlijkse  reünie georganiseerd  voor het personeel van  1 (NL) VN Support Command dat in 1994 en 1995 operationeel was in het voormalige Joegoslavië.  1 (NL) VN Support Command – maakte deel uit van de UNPROFOR-missie en had als taak het Infanteriebataljon in Srebrenica in Noord-Bosnië te bevoorraden.

Deze reünie is bestemd voor allen die werkzaam zijn geweest voor of bij het Support Command in Lukavac 1994/1995 tijdens hun uitzending, vanaf de verkenningsparty in november/december 1993 tot en met de verhuizing naar Santici/Busovaca en de overgang naar 1 (NL/BE) VN LogTbat in april 1995.

Meer informatie m.b.t 1 NL VN Support Command en het inschrijven voor de reünie:

Website:
https://1-nl-vn-supportcommand.nl/reunie-2022/
Facebook 1(NL) UN Support Command Lukavac Reunie:
https://www.facebook.com/groups/150660995018730

 

 

Respect is meer dan een woord!

Het zal niemand in de diverse media ontgaan zijn dat deze maand het grote wetenschappelijke onderzoek naar het eventuele structurele geweld gedurende de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië wordt afgerond. Dat onderzoek is enkele jaren gelden gestart, waarbij het Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies samen hebben gewerkt met experts uit binnen- en buitenland. Alle COVID-19 maatregelen hebben ook op dit onderzoek een vertragende werking gehad. De presentatie van de uitkomsten zal echter pas plaatsvinden op 17 februari 2022 bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen, maar de afronding van het onderzoek leidt nu al tot speculaties en discussies in diverse media. Onder andere in het blad Carré reageert generaal bd Vermeulen op een aantal speculaties, dat artikel staat hieronder.

Het is niet aan ons om een oordeel te vellen over de gekozen wetenschappelijke benadering en / of de mogelijke uitkomsten daarvan. Verantwoording afleggen over een bepaalde inzet is aan de regering en niet aan de veteraan. Samen met de Regimentscommandant willen wij,

als Vereniging Veteranen van het Regiment Technische Troepen, nogmaals onze waardering uitspreken voor wat de Veteraan ver van huis aan taken heeft verricht in opdracht van de Nederlandse regering. Respect!

https://carre.nederlandseofficierenvereniging.nl/car…/mjo/

Overlijden kap bd Frans van den Heuvel, vice-voorzitter VRTT

25 november 2021

13 Herstelcompagnie

Het is mijn droeve plicht om u te laten weten dat woensdagnacht onze zeer gewaardeerde Veteranenvrijwilliger, kap bd Frans van den Heuvel, is overleden. Hij is thuis in zijn slaap overleden na een fijne en gezellige avond met zijn echtgenote. Het overlijden van Frans heeft iedereen compleet verrast en uit het veld geslagen. Onze gedachten gaan allereerst uit naar zijn echtgenote, dochter, familieleden en vrienden. Namens de vele betrokken collega’s, oud-collega’s en Regimentsgenoten heb ik ons medeleven uitgesproken aan zijn nabestaanden.

Wij verliezen een betrokken en bevlogen kameraad, collega en vriend! Ik koester de herinnering aan hem, in het bijzonder het feit dat hij pasgeleden op de lustrumviering van onze eenheid zijn dubbel-en-dwars verdiende eer heeft gekregen voor zijn vele maatschappelijke verdiensten: vanwege zijn jarenlange en gepassioneerde inzet voor de Helmondse carnavalsvereniging OLUM, de Vereniging De Laarbeekse Veteranen, de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen en als Veteranenvrijwilliger voor 13 Hrstcie werd hij op 14 oktober j.l. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niemand kon vermoeden dat hij slechts zes weken kon genieten van deze ‘oeuvreprijs’, waarop hij net zo trots was als zijn omgeving trots was op Frans….

De Nederlandse vlag hangt halfstok op ‘zijn’ RvS-kazerne als teken van rouw en respect. Er is op de vlaglocatie van 13 Hrstcie een stilteruimte ingericht (G230 / K2.29), waar Defensiemedewerkers tijdens kantoortijden en onder 1,5m-regime terecht kunnen om hun gedachten kwijt te kunnen en het condoleanceregister te tekenen, dat later aan de nabestaanden zal worden overgedragen. De uitvaart van Frans zal (ook vanwege Covid19) helaas in beperkte kring plaats moeten vinden. Bezoekers kunnen alleen op persoonlijke uitnodiging toegang krijgen. Er zal, zoals nu bekend is, geen live-stream van de uitvaart zijn. Eventuele bijzonderheden over mogelijkheden voor condoleance zullen zsm op deze pagina worden bekendgesteld.

Frans is 68 jaren oud geworden. Hij heeft afgelopen 11 november zijn 68e verjaardag in Oirschot gevierd temidden van de collega’s van ‘zijn’ 13 Hrstcie. Wat zullen wij hem gaan missen….

Ik wens iedereen veel sterkte met het verwerken van dit droevige nieuws!

Lkol Jos Gijzen
Commandant

 

 

 

Een oproep aan alle Afghanistan veteranen ….

Check je buddy.

De huidige gebeurtenissen in Afghanistan brengen veel gedachten en gevoelens met zich mee, ook bij mij.

Een stuk van ons leven heeft zich daar afgespeeld en dat verbind met het land en met elkaar.

Een stuk dat je nooit meer vergeet.

We hebben er gehuild, gevochten en ook keihard gelachen.

Wat zich nu afspeelt ligt buiten onze macht maar wat zich afspeelt in de hoofden van wie daar geweest zijn niet…

Zoek elkaar op, misschien voor een bakkie of even een belletje, deel de herinneringen en zoek hulp als het niet meer gaat.

Hans van der Spek

nuldelijnszorg@vvrtt.nl

06-365 421 41

 

 

 

 

Thuisfront appreciatie

Thuisfront

Vanaf zondag 9 mei zendt BNN/VARA om 20.20 uur de dramaserie ‘Thuisfront’ uit (4 afleveringen van elk 50 min). In deze serie wordt een fictief bataljon militairen (acteurs) gevolgd na hun terugkeer van een missie in Afghanistan/ Uruzgan. ‘Ze worden nog altijd achtervolgd door een voorval tijdens hun missie. De oorlog woedt voort in hun hoofd en aan het thuisfront moeten ze vechten voor erkenning’. Alle veteranen zijn getekend door de missie, maar allemaal reageren ze op hun eigen manier (bijvoorbeeld een fysiek gewonde militair en militairen met geestelijke klachten, waaronder PTSS). Ook voelen zij zich niet gewaardeerd en voelen zij zich niet erkend (geen gevechtsinsigne na een heftig voorval en ze mogen niet meelopen met defilé op Veteranendag).De serie speelt zich af ongeveer 4 jaar na dato, waarin door middel van flashbacks en herbelevingen wordt teruggeblikt op het incident.

Om het volledige bericht te lezen klik op de volgende link Thuisfront appreciatie

Overlijden erelid Felix Geerling

Op 3 december is Felix Geerling overleden. Felix was al voor de oprichting van de VVRTT actief in de reüniecommissie LTD en sinds de oprichting bestuurslid. Voor zijn jarenlange inzet voor de VVRTT en de LTD in het bijzonder is Felix in 2016 benoemd tot erelid.
Wij wensen zijn familie en naasten sterkte met dit verlies.
In verband met de Covid-maatregelen zal er namens de VVRTT een beperkte delegatie bij het afscheid aanwezig zijn.

PERSBERICHT 75 persoonlijke VN-verhalen centraal bij viering 75 jaar Verenigde Naties

Op 24 oktober is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht. De viering van 75 jaar Verenigde Naties gaat vandaag van start met de online publicatie van 75 persoonlijke verhalen over de VN. 75 jaar VN in 75 verhalen is de rode draad door de diverse activiteiten die de komende periode worden georganiseerd. De viering van 75 jaar VN is tevens het slotstuk van de nationale viering van 75 jaar vrijheid.

Klik hier voor het volledige bericht

 

 

 

Klik hier voor een vergrote versie van deze poster