Veteranen Regiment Technische Troepen

Welkom op onze website

De VVRTT staat niet op zichzelf, maar is een schakel in een geheel van ondersteunende verenigingen en instanties voor veteranen.

Uiteraard is onze vereniging speciaal bedoeld voor de veteranen van de Technische Dienst en alle militairen en burgers die tijdens een uitzending/missie ingedeeld waren bij het Regiment Technische Troepen. Voor de gehele omschrijving van het lidmaatschap zie de statuten van de vereniging.

Lid worden?

Waarom u als veteraan van het Regiment Technische Troepen lid zou moeten leest u in Inschrijfformulier VVRTT.

Lid worden is eenvoudig en GRATIS en kan hier online of U gebruikt het inschrijfformulier. U vult de tweede pagina in en stuurt het vervolgen naar de secretaris of klik hier voor voor het digitale formulier.

Oproep

Het bestuur stelt het zeer op prijs om uw ervaringen van uitzendingen te delen met overige veteranen. Het is de bedoeling dat we, gekoppeld aan de korte missie-overzichten eigen (TD-)ervaringen toevoegen.

Wij vragen aan u om uw ervaringen per e-mail in te sturen, gericht aan PR&Webmaster VVRTT (pr@vvrtt.nl)

Het mag maximaal een A4-tje zijn met 2 foto’s. In de kop graag aangeven: uw naam, missie naam, periode uitzending, uw functie en rang van destijds.

Nuldelijnszorg

Veel veteranenverenigingen en ontmoetingscentra hebben opgeleide nuldelijnshelpers die zich inzetten voor de eigen leden, zoals de VVRTT, en veteranen in hun omgeving. Door al deze ondersteuners met elkaar te verbinden in een netwerk kan iedere veteraan en zijn relaties in zijn eigen omgeving een nuldelijnshelper vinden. Heeft u vragen over over nuldelijnshelpers neem dan contact op met Stafadjudant b.d. Hans van der Spek, Coördinator Nuldelijnszorg VVRTT.

Activiteiten 2022:

Najaarsactiviteit 22 oktober

3 november Reünie Explosievenopruimers, Munitietechnici en vuurwerkers

 

image3

image4

image2