Regiment Technische Troepen

Het Regiment Technische Troepen (RTT) is een verband op basis van specialisatie. De hoofdtaken van het regiment zijn: traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg (inclusief veteranenzorg).

De eenheden van het regiment zijn 11 Herstelcompagnie LMB, 13 Herstelcompagnie, 43 Herstelcompagnie en de Explosieven Opruiming Dienst Defensie ( EODD). Verder zijn veel leden van het Regiment geplaatst bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en bij het Materieel Logistieke Commando van Staf CLAS.

Het commando van het Regiment bestaat uit de Regimentscommandant en de Regimentsadjudant en wordt thans geleid door Luitenant-kolonel D.H.M.M. Dols en Adjudant J.M.A. Palmen.

Zij dragen zorg voor de traditiehandhaving, voor saamhorigheid en bijzondere personeelszorg voor de leden van het Regiment. De Regimentscommandant is voorzitter van de Traditieraad RTT en de Regimentsadjudant is van deze raad de secretaris. 


Hoe wordt aan de taakstelling RTT uitvoering gegeven?

Dit doen zij onder andere door het organiseren van de 2-jaarlijkse regimentssportdag, de jaarlijkse dodenherdenking en de jaarlijkse regimentsdiners voor officieren en onderofficieren.

Een bijzondere taak is het beëdigen van nieuwe militairen bij het Regiment Technische Troepen.
De Regimentscommandant neemt de eed of belofte af. De Regimentsadjudant heeft de eervolle taak het vaandel van het Regiment Technische Troepen te dragen binnen de vaandelwacht.


De Regimentsadjudant coördineert en stimuleert de activiteiten binnen het  regiment, adviseert de Regimentscommandant en treedt in voorkomende gevallen op als zijn vertegenwoordiger.


Bijzondere personeelszorg is het zwaartepunt in de taken.
Aandacht voor veteranen en zieke regimentsleden zijn daar slechts voorbeelden van.

Belangrijke data: