Stichting Regimentscollectie Technische Troepen (SRCTT)

Binnen Defensie bestaan naast het Nationaal Militair Museum te Soesterberg, het Marine Museum te Den Helder en het Mariniersmuseum te Rotterdam – ook een aantal historische collecties/traditiekamers verspreid door het hele land op diverse militaire locaties.

Defensie is als maatschappelijke instelling verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met haar cultureel en historisch erfgoed en heeft de morele plicht dit erfgoed voor de komende generaties te bewaren en voor de huidige toegankelijk te maken. Van oudsher hebben de historische collecties/traditiekamers vooral een interne, educatieve functie voor het personeel in het kader van de traditiehandhaving. Daarnaast kan het ook een externe functie hebben als interface met de maatschappij.

Op Kamp Soesterberg zijn de Historische Collectie Technische Troepen, Bevoorradings- & Transporttroepen, Aan- en Afvoertroepen en de Militaire Administratie gehuisvest. De ingang is makkelijk te herkennen aan een geel/groen bord met het opschrift “Historische Collectie Logistiek”. De toegang is gratis.

Voor meer informatie gaat u naar http://www.technische-troepen.nl/

De SRCTT is een erkende ANBI instelling. Zie de webpagina Algemeen voor meer infmoratie.

image4