De onderofficieren van het Regiment Technische Troepen hebben zich verenigd in de

Vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen (VOORTT).

De oprichtingsdatum is 15 oktober 1975 te Utrecht.

Voor informatie over de VOORTT klikt u hier