Annulering VVRT-LTD reünie van 20 maart 2020

Beste Veteraan,

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het Corona-/Covid-19 virus moest helaas het besluit genomen worden de VVRT-LTD reünie  NIET door te laten gaan.

Dit besluit is mede gebaseerd op advies van de Sectie Gezondheidszorg van Staf Commando Landstrijdkrachten en na overleg met de Regimentsleiding. Het bestuur van de  VVRTT  wil voorkomen dat Veteranen en anderen door deelname eventueel risico van besmetting met het virus lopen.

Er is door het bestuur van de VVRTT nog geen besluit genomen of en wanneer de VVRTT-LTD reünie gehouden zal worden. Dit is met name afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona-/Covis-19 virus en beschikbare data om de reünie te kunnen  houden.

Zodra een besluit genomen is of en wanneer de reünie alsnog gehouden zal worden, zal dat gecommuniceerd worden.

Reünie 1 (NL) NSE SFOR-8 

Reünie 1 (NL) NSE SFOR-8 

Op zaterdag 27 maart 2021 zal de Reünie 1 (NL) NSE SFOR-8 gehouden worden.

Reünie programma:

10.30 – 12.00 Aankomst, aanmelding/registratie

Ontvangst met koffie/thee

12.00 – 12.30 Openingsspeech door Lkol bd Lamerichs als C-NSE SFOR-8

Huishoudelijke mededelingen

Toost op het Regiment / Korps

12.30 –  13.45 Lunchbuffet
14.00 Bar open
14.30 – 16.30 Doorlopend programma met:

·         Ophalen herinneringen, sterke verhalen, bekijken foto’s

·         Bezichtiging gebruikt materiaal

·         Stands van veteranenorganisaties

15.00 – 15.30 Maken rotatiefoto’s
16.30 – 18.00 BBQ met buffet
18.00 Einde reünie

Locatie: Museumpark Logistieke Diensten, Het Zeisterspoor 8, 3769 AP Soesterberg

 

De aankondiging zal onder andere via social media plaats vinden. Allen die uitgezonden zijn voor 1 (NL) NSE SFOR-8 worden opgeroepen de reünie in hun netwerk bekend te stellen.

Aanmelden kan door onderstaande gegevens te mailen naar aanmelden@vvrtt.nl

Activiteit     Reünie 1 (NL) NSE SFOR-8

Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Wapen/Dienstvak

Email adres

Aantal personen

De aanmelding is definitief als de eigenbijdrage is ontvangen door de penningmeester van de VVRTT.

De eigen bijdrage bedraagt:

€ 10,00 p.p. voor leden, en partners,  van de veteranen verenigingen RTT, B&T en MA

€ 25,00 p.p. voor overige deelnemers

 

De eigen bijdrage moet worden overgemaakt naar:

NL54 ABNA 0435 1081 23 t.n.v. VVRTT en onder vermelding van 1 (NL) NSE SFOR-8, naam en woonplaats

 

Nederlandse Veteranendag 2019

Op zaterdag 29 juni 2019 zal de VVRTT deelnemen aan het Defilé van de Nederlandse Veteranendag.

U kunt deelnemen aan het Defilé door u aan te melden bij het Veteranen Instituut. De flyer 2019 Inschrijven NLVD VVRTT bevat meer informatie onder andere hoe u tribunekaarten kunt aanvragen.

Veteranen in werkelijke dienst

Commandant Landstrijdkrachten heeft besloten met ingang van 2016 budgeten beschikbaar te stellen aan de Regimenten en Korpsen van de Koninklijke Landmacht voor activiteiten ten gunste van veteranen in werkelijke dienst. Commandant RTT heeft de VVRTT verzocht om namens hem uitvoering te geven aan de te organiseren activiteiten. Vorige week vond de kick-off meeting plaats met de vrijwilligers die geplaatst zijn bij de Herstelcompagnieën en bij Bureau Regimenten.

In september en oktober aanstaande zal aandacht geschonken worden aan de veteranen werkzaam bij respectievelijk 11, 13 en 43 Herstelcompagnie. Tijdens de te organiseren activiteiten zal ook contact gelegd kunnen worden met veteranen van het Regiment die bij die Herstelcompagnie hebben gediend. Binnenkort zal hier meer over bekend worden gemaakt.

Verder zal in oktober een plan van aanpak worden opgesteld om met ingang van 2017 structureel de verbinding te leggen tussen veteranen zowel in werkelijk dienst als niet in werkelijke dienst.

 

Vernieuwde website

Vernieuwde website

Medio 2015 is besloten om meer uniformiteit te brengen in de websites van de logistieke dienstvakken. Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe website waarbij via een portal de pagina’s van  het Regiment Technische Troepen (RTT), de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT) en de Historische Collectie Regiment Technische Troepen (HCRTT) bij elkaar worden gebracht.